AD jeanette oi tu voz
Jeanette oi tu voz
Midnight on dauphine
Oí tu voz.
Cristo oi tu voz.mp 7
05.oi tu voz
Oír tu voz
Oí tu voz
Cuando oi tu voz
Cuando tu preciosa voz oi lldm
Oír tu voz - the rocher's
2015 07 06 - hoy es tu tiempo
1- hoy oi tu voz - elias matter
Lldm cuando tu preciosa voz oÍ 2015
Oí tu voz en mi ventana (juan gelman/ joão amado)