Samuel hernandez nada te turbe
Samuel hernandez 'nada te turbe"
Nada - te - turbe - nuevo arreglo
Brown eyes ruiz
Mateito
Mateito
Mezzos nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante
Nada te turbe