Ch. washington brasileiro-festejos tutóia velha-ma
Washington brasileiro - curti a vida ae lançamento 2015
Bota pra moer
Ch. washington brasileiro-seriema-ma
Bora
Washington brasileiro - to solteiro to largado
Washington brasileiro - suvaquinho (nova maio 2012)
Washington brasileiro - só serve você lançamento 2015
Washington brasileiro - só serve você (dezembro 2014)
Washington brasileiro - curti a vida ae lançamento 2015
Washington brasileiro - curti a vida ae lançamento 2015
Spot - washington brasileiro - picos - piaui